Prevence a tlumení varoázy

ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina i
Vaše základní organizace obdržely z SVÚ Jihlava výsledky laboratorního
vyšetření směsných vzorků zimní měli na varroázu podle kódu EpM300 Metodiky
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020.

Na některých stanovištích byl zjištěn výskyt parazita Varroa destructor v
počtu více než 10 roztočů na včelstvo (§6 písm. a) vyhlášky 18/2018 Sb. o
veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro
předcházení a zdolávání některých nákaz včel). Na těchto stanovištích,
prosím, dbejte na důsledné předjarní léčebné ošetření, ale také na
pravidelné sledování včelstev v průběhu celého roku a provádění léčebných
opatření na základě aktuálního zdravotního stavu včelstev na stanovišti. O
provedené léčbě musí chovatelé vést záznamy (jednoduchou formou, např.:
stanoviště, číslo včelstva – datum – použitý přípravek – množství).

Důležité je rovněž dodržování zootechnických zásad chovu včel jako
základního preventivního opatření proti vzniku a šíření nákaz.