Příprava měli

Prohlédněte si několik fotografií popisujících přípravu vzorků měli na vyšetření výskytu roztočů varroa. Důležité je překrytí kelímků látkou a jednoduché označení vzorku. Termín odevzdání je upřesněn ve zprávách pro členy.