Schůze v roce 2012

Již v roce 2008 se podařilo naší ZO Českého svazu včelařů o.s. Ledeč n. Sáz. opravit za finanční podpory Města a hlavně brigádnického úsilí našich členů Včelařský dům. Teprve v letošním roce, kdy nový nájemce pan Petr Burger provedl vnitřní úpravy, bude Včelařský dům sloužit opět včelařům. Je zde možno nakoupit základní včelařské potřeby, vyměnit vosk za mezistěny atd. Hlavní činností nového nájemce je prodej truhlářských potřeb, zakázková truhlářská výroba pro domácnosti – kuchyně, podlahy a další služby. V prodejně je i sběrna poškozeného elektronářadí, které opravovuje firma Elektroservis Turek. Dále je možno si zde nechat převinout elektromotor, či opravit automatickou pračku.

V závěru loňského roku se nám podařilo, za finanční pomoci Města Ledeč, opravit poškozenou zeď, která hraničí s parčíkem před vstupem na stadion. Pracovníci Technických služeb pokáceli i částečně shnilou břízu, aby parkování v tomto prostoru bylo bezpečnější. Původní drátěný plot z roku 1975 byl nahrazen novým.

Letošní výroční schůze včelařů se konala v sobotu 17.března po skoro dvacetileté odmlce v sále hotelu Sázava. Velkou výhodou, hlavně pro starší včelaře ( průměrný věk včelařů v naší ZO je 59 let), je možnost pohodlného parkování ve dvoře. Slunné a teplé počasí sice lákalo spíše na jarní prohlídku včelstev, ale i přesto na schůzi dorazilo na 85 včelařů, a spolu s jejich pomocníky a hosty nás bylo v sále 102. Výroční schůzi řídil místopředseda Ing. Jan Sekot, který přivítal hosty – za Město Ledeč n.S. pana Jaroslava Doležala, za okresní organizaci ČSV o.s. jednatele Jiřího Urbana a další. Důležitým bodem programu schůze bylo též přijímání nových členů. Naše organizace se v letošním roce rozrostla o dvanáct nových včelařů. Věříme, že jim tento krásný koníček nezoškliví první jarní žihadlo, a i nadále se budou svědomitě starat svá včelstva.

Předseda Josef Bouma zastává svou funkci již pátým rokem a ve své zprávě zrekapituloval celé toto období. Poděkoval všem členům výboru a hlavně důvěrníkům, kteří svůj čas věnují zdarma na plnění stále náročnějších úkolů při chovu včel. Loňský rok označil za snůškově nadprůměrný, ovšem s problémem „ cementového medu“, který nelze z plástů vytočit. Dalším závažným problémem je výskyt moru včelího plodu, kdy muselo být jedno stanoviště spáleno a dalších 26 stanovišť našich členů s 292 včelstvy je přísně sledováno veterinární správou. Za vyšetření vzorků z těchto stanovišť jsme ze spolkové pokladny zaplatili skoro 15 000 Kč. Loni se podstatně více než v jiných letech namnožila varroáza. Proto i letošní jarní přeléčení včel se provádělo u 625 včelstev. Ke dni schůze jsme vyhodnotili i zimní úhyny a bylo, zjištěno, že zimu nepřežilo 7.4 % našich včelstev. Tento stav, v porovnání s jinými oblastmi ČR, není nijak závažný.

Schůzi navštívila Mgr.Veronika Ježková z Lipnice n.S. , která zde pomocí dotazníků provedla šetření o včelaření v našem kraji. V jakých úlech naši členové včelaří, s čím jsou spokojeni a co jim naopak nevyhovuje. Toto šetření jí bude podkladem pro závěrečnou práci při studiu včelařské školy v Nasavrkách. Přítomní členové podepsali Otevřený dopis předsedovi ČSV o.s., ve kterém žádáme, aby současné vedení svazu informovalo své členy o tom, jak je nakládáno s vloženými prostředky členů. Toto bylo běžnou praxí již v roce 1911 a dále i v roce 1980. Nyní bohužel tyto informace chybí.

Po schůzi následovala beseda s názvem : „ Nejlacinější je poučení z chyb druhých“ , kdy jsme si otevřeně řekli, čeho by se včelař měl při své práci vyvarovat. Zájem začínajících včelařů o připomenutí „ omylů“ ve včelaření byl nemalý. Do besedy se aktivně zapojil i jednatel okresní organizace ČSV o.s. př. Jiří Urban se svými postřehy. Sám obhospodařuje 220 včelstev a je členem Cechu profesionálních včelařů. Jak vyjádřil, navrhne funkcionářům Cechu, aby při společných setkáních zavedli obdobnou výměnu zkušeností, jakou prvně viděl na naší schůzi. Následovala prezentace tzv. „Zlepšováků“, což jsou různé pomůcky zhotovené našimi členy pro usnadnění a zkvalitnění práce se včelami (na snímku př. Jaroslav Říha při názorné ukázce vylepšeného odvíčkovacího tácu s možností odkládání medných rámků).

Během schůze se podával párek a také káva, k níž bylo možné zakousnout něco ze sladkých dobrot, které pro nás připravila paní Boumová a Němečkové. Tímto jim děkujeme za ochotu a čas věnovaný našim včelařům.

Za ZO ČSV o.s. Ledeč n. Sáz jednatelka Martina Casková