Schůze v roce 2013

Letošní včelařská schůze se konala v sobotu 9. března 2013 v sále hotelu Sázava. Na schůzi vystoupil pan Mgr. Bronislav Gruna s přednáškou.