Schůze v roce 2010

Výroční členská schůze v roce 2010 se konala v novém obecním domě ve Vilémovicích. Účastníky uvítal starosta Vilémovic pan Vacek. Součástí schůze byla odborná přednáška o úlové otázce. Účastníci mohli nakoupit drobné včelařské potřeby od pana Jaši.