100 let včelařů

Slavnostní členská schůze ke stému výročí založení našeho spolku v prostorách koželského kulturního domu. Byla představena publikace „100 let včelařského spolku v Ledči nad Sázavou“.