Dokumenty

Dokumenty ke stažení

Formuláře k žádosti o dotaci 1.D

Příloha k žádosti dotačního programu 1.D – Žádost včelaře (FYZICKÁ OSOBA)
Příloha k žádosti dotačního programu 1.D – Žádost včelaře (PRÁVNICKÁ OSOBA)

Podklady pro statistický výkaz  (FYZICKÁ OSOBA)
Podklady pro statistický výkaz  (PRÁVNICKÁ OSOBA)

Plná moc k převzetí dotace 1.D
Potvzení o umístění včelstev v obvodu jiné ZO

 

Mor včelího plodu

žádost o poskytnutí náhrady
protokol o utracení včelstev a likvidaci zařízení
protokol o kontrolním zjištění z prohlídky včelstev
zápis o klinickém vyšetření včelstev s rozebráním díla
plná moc k podání žádosti o náhradu nákladů za vyšetření měli v ochranném pásmu MVP

 

 

Přihláška za člena českého svazu včelařů

zařazení/vyřazení člena/změna adresy/dodatek předpisu členských příspěvků
přihláška fyzické osoby
přihláška právnické osoby

Přihláška za člena včelařského kroužku mládeže

přihláška za člena VKM

 

 

Další formuláře najdete na webu Českého svazu včelařů: http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html