Současnost

Předsedou naší základní organizace je Josef Bouma, místopředsedou Ing. Jan Sekot, jednatelkou Ing. Martina Casková a účetní je paní Marie Němečková. Nejdůležitější činností je organizace léčení včelstev a odborné vzdělávání členů. Včelaři jsou v posledních letech pravidelně zváni na semináře a exkurze pořádané především k problematice léčení včel proti varroáze. Přenášky včelařských odborníků jsou součástí každé výroční členské schůze. Na těchto setkáních je také oceňována práce dlouholetých členů organizace.

Na podzim roku 2008 byla v Kožlí uspořádana slavnostní členská schůze k stému výročí založení ledečské včelařské organizace. K tomuto výročí byla vydána publikace „100 let včelařského spolku v Ledči nad Sázavou“. Publikaci vytvořila redakční rada v čele s panem Karlem Mišoněm.

Na jaře roku 2009 se uskutečnil kurz pečení a zdobení perníků. Několik desítek žen a dívek se zde učilo pracovat s medovým perníkem. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na našich fotografiích.

V jubilejním roce 2008 byl svépomocí zrekonstruován Včelařský dům v Ledči nad Sázavou.